De voordelen van de Big Fat Spark.

Een sterke, energierijke vonk

  • verbeterd (koude-) start prestatie
  • verbeterd optrek vermogen
  • schonere verbranding
  • meer vermogen zonder meerverbruik

 

BIG FAT SPARK
met
spark
zonder
Big fat spark
123ignition + Big Fat Spark! Een Sterk Team!
123ignition

Dit zijn de redenen, waarom de Big Fat Spark (in combinatie met de 123ignition) bij meer-cilinder motoren bijzonder zinvol is:

De 123ignition (in het algemeen) gebruikt voor een high performance ontstekingssysteem een relatief hoge weerstand bij de primairespoel van de bobine.

Deze hoge weerstand begrenst de stroomdoorgang van de primaire wikkeling van de bobine zodanig, dat de elektronica van de 123ignition dit verweken kan. Is deze weerstand te laag (en de stroomdoorgang te hoog), wordt de elektronica van de 123ignition uitgeschakeld (beveiliging) of als de stroomdoorgang maar gering te hoog is geeft de 123ignition merkwaardige ontstekingswaardes af, wat zich als 10 tot 15 graden springend ontsteek tijdpunt bemerkbaar maakt.

De bobines met een relatief hoge weerstand die te gebruiken zijn om dit probleem te verhelpen, hebben het nadeel, dat ze door deze hoge weerstand een relatief langere laadtijd hebben. Motoren met 4 cilinders en een relatief normaal top toerental komen daar nog goed mee klaar. Bij motoren met meer als 4 cilinders en bij hogere toerentallen kunnen er dan al snel problemen optreden. Bijv. een 4-cil. motor ontsteekt bij een toerental van 5.000 tpm 10.000 maal per minuut dus 167 maal per seconde. Dat betekent dus dat de bobine dit aantal per seconde ook moet opladen en zijn energie afgeven moet. Bij een 6 cil. motor is dit al 250 maal per seconde en bij een 8 cilinder zelfs 333 maal per seconde. Doordat de weerstand zo hoog is (en de daarmee gepaard gaande lange oplaad tijden) wordt de bobine niet meer optimaal opgeladen, en kan niet meer zijn volle energie afgeven. Het gevolg hiervan is, dat bij hoge toerentallen, als veel energie benodigd wordt, deze niet meer optimaal afgegeven wordt. Er treden ontsteking problemen op met als gevolg vermogens verlies, een slechtere verbranding en een hoger verbruik.

De ontstekingsversterker "Big Fat Spark" elimineert deze problemen. Big Fat Spark is voor aanmerkelijk hogere stroom ontwikkeld. In verbinding met de daarbij passende bobine, geeft de Big Fat Spark bij elk toerental een aanmerkelijk sterkere en energierijkere vonk en zorgt voor een stabiel ontstekingstijdpunt (ook bij lagere toeren). Ook 4 cilinder motoren profiteren van de Big Fat Spark.

De 123ignition met de Big Fat Spark vormen samen het perfekte team. De 123ignition zorgt voor een optimale (instelbare) ontstekings-curve en een rustige motor gelijkloop (door Spark balancing en Big Fat Spark) en de ontstekingsversterker "Big Fat Spark" zorgt bij alle toerentallen voor een optimale energierijke vonk zodat het maximale motor vermogen ter beschikking staat.

De Big Fat Spark kan ook zonder 123ignition gebruikt worden, hier voor bieden wij speciale modules aan.

www.big-fat-spark.com • info@big-fat-spark.com • +49 (2452) 9574661